लेख

जपानी भाषा आणि जपान 

लेख

फ्रेंच भाषा आणि फ्रान्स